HBO Documentary

SO PROUD!

To be part of One Nation Under Stress

As featured in New York Times, Washington Post, Guardian etc. Including vintage contact sheets of The Roseto Story (Oklahoma University Press, 1979), the only book publication of Remsen Wolff.

Very impressive documentary. Eye-opener. Must-see. Big thanks to Blowback Productions! 

https://www.hbo.com/documentaries/one-nation-under-stress

FotoFestival Naarden 2019

Constance, New York 1992 ©The Remsen Wolff Collection : Courtesy of Jochem Brouwer 2019

Constance, New York 1992 ©The Remsen Wolff Collection : Courtesy of Jochem Brouwer 2019

All American Girls at FotoFestival Naarden 2019


The FotoFestival Naarden, which takes place from 25 May to 30 June, shows work by the American photographer Remsen Wolff (1940-1998) for the first time. Struggling with his identity and gender, Wolff photographed transvestites and transgenders in Amsterdam and New York in the 1990s. Wolff was a self- taught street and studio photographer who rarely exhibited his work. His recently discovered archive, which covers a period of forty years, contains around 200,000 images. The curators made a selection of his New York portraits: All American Girls.


Wolff graduated in art history at Harvard University in 1963. He married, had two daughters, and after his divorce, he traveled extensively throughout the US and Europe. He photographed men and women in public spaces for his series Solo Appearances. In the late 1980s, the State of Texas mistakenly accused him of being a serial killer, whereupon he received compensation, making him a millionaire. This allowed him to continue to photograph without the need to sell his work.


In the 1990s, Wolff became fascinated by the beauty and talent of Klaus Nomi, the Dutch Dolly Bellefleur and the New York performance artist Lypsinka. He developed a love for transgender people and made his extensive series Special Girls - a Celebration. One of the sitters in Wolff’s photographs showcased in Naarden was a favourite model of photographer and contemporary Robert Mapplethorpe.


Wolff called himself a "phony transsexual"; in his final years he adopted the fictitious name Vivienne (Viv) Blum. These years were characterized by depression as a result of the diagnosis of metastatic cancer, his agoraphobia and not being acknowledged by the art world. Remsen Wolff died in his New York apartment after an overdose of morphine, on August 18, 1998. He left his archive to his Dutch assistant, photographer Jochem Brouwer.


Locations and photographers

In the fortified town of Naarden, photographic work that has for the most part not been seen previously in the Netherlands, will be presented at different historical locations. Stephan Vanfleteren’s portraits made at the Cannes film festival; Koos Breukel’s ‘Misfits’, Robin de Puy’s portraits and Ernst Coppejans’s work ‘SOLD’ (Paul Peters Photo Award) can be seen at the Grote Kerk. Work by Paul Kooiker, Gerard Petrus Fieret, Eric Hamelink and Helena van der Kraan can be seen at the old city hall. More photography can be seen at the underground military bastions, at BIJ ANDREAS and at the Comenius Museum. At these locations work of the following photographers will be showcased: Jitske Schols, Dustin Thierry, Thijs Wolzak, Laura Cnossen, Daya Cahen, Eddie van Wessel, Marc Nettenbreijers, Wanda Tuerlinckx, Sarah Mei Herman, Vitautas Kumza, Peggy Kuiper, Colette Lukassen, Milette Raats, Marijn de Jong, Sandra Minten, Ilco Louis, Zora Ottink, Friso Keuris, Hans de Kort, Willem Poelstra, Björn Martens, Kenneth Stamp, Shinji Otani, and others. 


Curators are photographer Koos Breukel and photo historian and author Hedy van Erp. They compiled Dutch Masters & Marvelous Misfits based on their wish to honour the outsider. The "misfits" shown at the festival are greater masters than they are given credit for - they are marvelous misfits.


Curators’ statement 

Most of us have a misfit mindset. We feel we don’t fit in any available space of the grid of life, longing for an alter ego that seems superior to the identity we were given, but is actually flawed. Dutch Masters & Marvelous Misfits was created with the intention of including the fish out of water, for the sake of inclusiveness – a word that has been overused to lure voters to politicians and buyers to webshops. Genuine inclusiveness does however not mean being on fleek on Flickr, nor does it reflect any other social media perfection. Instead it represents embracing the misfits who we are. 


Dutch Masters and misfits are much more alike than one would think. Misfits are greater masters than they are given credit for - they are marvelous misfits. Fotofestival Naarden 2019 shows painted work of those who neatly fit within the realms of labels and norms of Dutch Masters, alongside artwork and photography by those who don’t. Dutch Masters & Marvelous Misfits tells the stories of people and their landscapes, the latter in the sense of sceneries and thoughts. It tells the tales of our best and worst moments, from self-loathing to self-love, from rebellion to naivety, and the marvelous in-between.


All American Girls op FotoFestival Naarden 2019


Het FotoFestival Naarden, dat dit jaar plaats vindt van 25 mei t/m 30 juni, toont voor het eerst werk van de Amerikaanse fotograaf Remsen Wolff (1940-1998). Wolff, worstelend met zijn identiteit en gender, fotografeerde in de jaren '90 travestieten en transgenders in Amsterdam en New York. Wolff was een autodidact straat- en studiofotograaf die nooit met zijn werk naar buiten is getreden. Zijn recent ontdekte archief, dat een periode beslaat van veertig jaar, bevat rond de 200.000 beelden. Hieruit maakten de curatoren een selectie portretten van New Yorkse transgenders en travestieten: All American Girls


Wolff studeerde in 1963 af in kunstgeschiedenis aan Harvard University. Hij huwde, kreeg twee dochters en reisde na zijn scheiding uitgebreid door de VS en Europa. Hier fotografeerde hij mannen en vrouwen in de publieke ruimte voor zijn serie Solo Appearances. In Texas werd hij eind jaren tachtig ten onrechte verdacht van seriemoorden en vrijgepleit, wat hem miljonair maakte en de mogelijkheid bood te blijven fotograferen zonder de noodzaak er zijn brood mee te verdienen. 


Hij ontwikkelde een liefde voor transgenders en begon in de jaren ‘90 aan zijn omvangrijke serie Special Girls - a Celebration, geboeid door de schoonheid en het talent van Klaus Nomi, de Amsterdamse Dolly Bellefleur en de New Yorkse performancekunstenaar Lypsinka. Eén van de geportretteerden die in Naarden te zien zal zijn is een favoriet model van fotograaf en tijdgenoot Robert Mapplethorpe. 


Wolff noemde zichzelf een "neptransseksueel" en ging in zijn laatste jaren door het leven als Vivienne (Viv) Blum. Deze jaren werden gekenmerkt door depressies als gevolg van de diagnose van uitgezaaide kanker, zijn pleinvrees en zijn miskenning in de kunstwereld. Remsen Wolff stierf op 18 augustus 1998 in zijn New Yorkse appartement na een overdosis morfine. Zijn archief liet hij na aan zijn Nederlandse assistent, fotograaf Jochem Brouwer.


Locaties en fotografen

In de vestingstad wordt naast het werk van Wolff op verschillende historische locaties meer niet eerder in Nederland getoond werk gepresenteerd, van onder meer Stephan Vanfleteren (portretten gemaakt tijdens het Filmfestival Cannes), Koos Breukel (Misfits), Robin de Puy en Ernst Coppejans (SOLD, onlangs bekroond met de Paul Peters Prijs). Paul Kooiker en Helena van der Kraan zijn te zien in het Oude Stadhuis, waar ook een eerbetoon is aan Gerard Petrus Fieret en Eric Hamelink. Er is daarnaast werk te zien in o.a. de Grote Kerk, de militaire, ondergrondse Bastions en het Comeniusmuseum. Op deze locaties hangt werk van onder meer Jitske Schols, Dustin Thierry, Thijs Wolzak, Laura Cnossen, Daya Cahen, Eddie van Wessel, Marc Nettenbreijers, Wanda Tuerlinckx, Sarah Mei Herman, Vitautas Kumza, Peggy Kuiper, Colette Lukassen, Milette Raats, Marijn de Jong, Sandra Minten, Ilco Louis, Zora Ottink, Friso Keuris, Hans de Kort, Willem Poelstra, Björn Martens, Kenneth Stamp en Shinji Otani. 


Curatoren zijn fotograaf Koos Breukel en fotohistoricus en auteur Hedy van Erp. Zij maakten Dutch Masters & Marvelous Misfits vanuit hun wens het buitenbeentje te laten meetellen. De ‘misfits’ die op het festival getoond worden zijn grotere meesters dan waar ze erkenning voor krijgen – het zijn briljante buitenbeentjes. 


Curators’ statement 

De meesten van ons voelen zich buitenbeentjes. We passen in geen enkele vorm van alle hokjes die het leven biedt. Vanuit de overtuiging dat er van alles aan ons mankeert, verlangen we naar een andere versie van onszelf. Dutch Masters & Marvelous Misfits is gemaakt vanuit de wens het buitenbeentje te laten meetellen, omwille van inclusiviteit – een woord dat inmiddels wordt gebruikt om kiezers naar politici en kopers naar webshops te lokken. Echte inclusiviteit betekent echter niet shinen op Snapchat, noch weerspiegelt het enige andere sociale media perfectie. Het betekent niet onszelf, maar het hokje passend maken en zo de misfits die we zijn omvatten.


Hollandse Meesters en buitenbeentjes hebben meer gemeen dan men zou denken. Misfits zijn grotere meesters dan waar ze erkenning voor krijgen – het zijn briljante buitenbeentjes. FotoFestival Naarden 2019 toont geschilderd werk van kunstenaars die precies passen binnen het gebied van de labels en normen van de Hollandse Meesters, naast kunstwerken en fotografie van zij die daarbuiten vallen. Dutch Masters & Marvelous Misfits vertelt de verhalen van mensen en hun landschappen, van vergezichten tot gedachten. Het zijn de verslagen van onze beste en slechtste momenten, van zelfhaat en eigenliefde, van opstandigheid en naïviteit, en al het wonderbaarlijke daartussen.