Open Space Contemporary Art Museum

Pride amsterdam

OSCAM X ALL AMERICAN GIRLS

July 27 – August 3 2019

12:00 - 17:00

https://www.oscam.nl/portfolio-item/oscam-amsterdam-gay-pride-all-american-girls/

https://pride.amsterdam/events/oscam-x-all-american-girls/
Screenshot 2019-06-20 at 13.49.52.png
Screenshot 2019-06-20 at 13.52.17.png


Cover Girl: Kabuki

Cover Girl: Kabuki

First book of the late American photographer, poet and social activist Remsen Wolff.

Made in Holland. International distribution by IDEA books Amsterdam.

 Cover girl: Kabuki

https://lecturis.nl/en/product/all-american-girls/

Press+release+All+American+Girls-1.jpg
Press release All American Girls-2.jpgHBO Documentary

SO PROUD!

To be part of One Nation Under Stress

As featured in New York Times, Washington Post, Guardian etc. Including vintage contact sheets of The Roseto Story (Oklahoma University Press, 1979), the only book publication of Remsen Wolff.

Very impressive documentary. Eye-opener. Must-see. Big thanks to Blowback Productions! 

https://www.hbo.com/documentaries/one-nation-under-stress

FotoFestival Naarden 2019

Constance, New York 1992 ©The Remsen Wolff Collection : Courtesy of Jochem Brouwer 2019

Constance, New York 1992 ©The Remsen Wolff Collection : Courtesy of Jochem Brouwer 2019

All American Girls at FotoFestival Naarden 2019


The FotoFestival Naarden, which takes place from 25 May to 30 June, shows work by the American photographer Remsen Wolff (1940-1998) for the first time. Struggling with his identity and gender, Wolff photographed transvestites and transgenders in Amsterdam and New York in the 1990s. Wolff was a self- taught street and studio photographer who rarely exhibited his work. His recently discovered archive, which covers a period of forty years, contains around 200,000 images. The curators made a selection of his New York portraits: All American Girls.

Wolff graduated in art history at Harvard University in 1963. He married, had two daughters, and after his divorce, he traveled extensively throughout the US and Europe. He photographed men and women in public spaces for his series Solo Appearances. In the late 1980s, the State of Texas mistakenly accused him of being a serial killer, whereupon he received compensation, making him a millionaire. This allowed him to continue to photograph without the need to sell his work.

In the 1990s, Wolff became fascinated by the beauty and talent of Klaus Nomi, the Dutch Dolly Bellefleur and the New York performance artist Lypsinka. He developed a love for transgender people and made his extensive series Special Girls - a Celebration. One of the sitters in Wolff’s photographs showcased in Naarden was a favourite model of photographer and contemporary Robert Mapplethorpe.

Wolff called himself a "phony transsexual"; in his final years he adopted the fictitious name Vivienne (Viv) Blum. These years were characterized by depression as a result of the diagnosis of metastatic cancer, his agoraphobia and not being acknowledged by the art world. Remsen Wolff died in his New York apartment after an overdose of morphine, on August 18, 1998. He left his archive to his Dutch assistant, photographer Jochem Brouwer.


Locations and photographers

In the fortified town of Naarden, photographic work that has for the most part not been seen previously in the Netherlands, will be presented at different historical locations. Stephan Vanfleteren’s portraits made at the Cannes film festival; Koos Breukel’s ‘Misfits’, Robin de Puy’s portraits and Ernst Coppejans’s work ‘SOLD’ (Paul Peters Photo Award) can be seen at the Grote Kerk. Work by Paul Kooiker, Gerard Petrus Fieret, Eric Hamelink and Helena van der Kraan can be seen at the old city hall. More photography can be seen at the underground military bastions, at BIJ ANDREAS and at the Comenius Museum. At these locations work of the following photographers will be showcased: Jitske Schols, Dustin Thierry, Thijs Wolzak, Laura Cnossen, Daya Cahen, Eddie van Wessel, Marc Nettenbreijers, Wanda Tuerlinckx, Sarah Mei Herman, Vitautas Kumza, Peggy Kuiper, Colette Lukassen, Milette Raats, Marijn de Jong, Sandra Minten, Ilco Louis, Zora Ottink, Friso Keuris, Hans de Kort, Willem Poelstra, Björn Martens, Kenneth Stamp, Shinji Otani, and others. 


Curators are photographer Koos Breukel and photo historian and author Hedy van Erp. They compiled Dutch Masters & Marvelous Misfits based on their wish to honour the outsider. The "misfits" shown at the festival are greater masters than they are given credit for - they are marvelous misfits.

Curators’ statement 

Most of us have a misfit mindset. We feel we don’t fit in any available space of the grid of life, longing for an alter ego that seems superior to the identity we were given, but is actually flawed. Dutch Masters & Marvelous Misfits was created with the intention of including the fish out of water, for the sake of inclusiveness – a word that has been overused to lure voters to politicians and buyers to webshops. Genuine inclusiveness does however not mean being on fleek on Flickr, nor does it reflect any other social media perfection. Instead it represents embracing the misfits who we are. 

Dutch Masters and misfits are much more alike than one would think. Misfits are greater masters than they are given credit for - they are marvelous misfits. Fotofestival Naarden 2019 shows painted work of those who neatly fit within the realms of labels and norms of Dutch Masters, alongside artwork and photography by those who don’t. Dutch Masters & Marvelous Misfits tells the stories of people and their landscapes, the latter in the sense of sceneries and thoughts. It tells the tales of our best and worst moments, from self-loathing to self-love, from rebellion to naivety, and the marvelous in-between.


Christian Womyn , New York, April 10th 1994 -after Ingres-

Christian Womyn, New York, April 10th 1994 -after Ingres-

All American Girls op FotoFestival Naarden 2019

Het FotoFestival Naarden, dat dit jaar plaats vindt van 25 mei t/m 30 juni, toont voor het eerst werk van de Amerikaanse fotograaf Remsen Wolff (1940-1998). Wolff, worstelend met zijn identiteit en gender, fotografeerde in de jaren '90 travestieten en transgenders in Amsterdam en New York. Wolff was een autodidact straat- en studiofotograaf die nooit met zijn werk naar buiten is getreden. Zijn recent ontdekte archief, dat een periode beslaat van veertig jaar, bevat rond de 200.000 beelden. Hieruit maakten de curatoren een selectie portretten van New Yorkse transgenders en travestieten: All American Girls

Wolff studeerde in 1963 af in kunstgeschiedenis aan Harvard University. Hij huwde, kreeg twee dochters en reisde na zijn scheiding uitgebreid door de VS en Europa. Hier fotografeerde hij mannen en vrouwen in de publieke ruimte voor zijn serie Solo Appearances. In Texas werd hij eind jaren tachtig ten onrechte verdacht van seriemoorden en vrijgepleit, wat hem miljonair maakte en de mogelijkheid bood te blijven fotograferen zonder de noodzaak er zijn brood mee te verdienen. 

Hij ontwikkelde een liefde voor transgenders en begon in de jaren ‘90 aan zijn omvangrijke serie Special Girls - a Celebration, geboeid door de schoonheid en het talent van Klaus Nomi, de Amsterdamse Dolly Bellefleur en de New Yorkse performancekunstenaar Lypsinka. Eén van de geportretteerden die in Naarden te zien zal zijn is een favoriet model van fotograaf en tijdgenoot Robert Mapplethorpe. 

Wolff noemde zichzelf een "neptransseksueel" en ging in zijn laatste jaren door het leven als Vivienne (Viv) Blum. Deze jaren werden gekenmerkt door depressies als gevolg van de diagnose van uitgezaaide kanker, zijn pleinvrees en zijn miskenning in de kunstwereld. Remsen Wolff stierf op 18 augustus 1998 in zijn New Yorkse appartement na een overdosis morfine. Zijn archief liet hij na aan zijn Nederlandse assistent, fotograaf Jochem Brouwer.


Locaties en fotografen

In de vestingstad wordt naast het werk van Wolff op verschillende historische locaties meer niet eerder in Nederland getoond werk gepresenteerd, van onder meer Stephan Vanfleteren (portretten gemaakt tijdens het Filmfestival Cannes), Koos Breukel (Misfits), Robin de Puy en Ernst Coppejans (SOLD, onlangs bekroond met de Paul Peters Prijs). Paul Kooiker en Helena van der Kraan zijn te zien in het Oude Stadhuis, waar ook een eerbetoon is aan Gerard Petrus Fieret en Eric Hamelink. Er is daarnaast werk te zien in o.a. de Grote Kerk, de militaire, ondergrondse Bastions en het Comeniusmuseum. Op deze locaties hangt werk van onder meer Jitske Schols, Dustin Thierry, Thijs Wolzak, Laura Cnossen, Daya Cahen, Eddie van Wessel, Marc Nettenbreijers, Wanda Tuerlinckx, Sarah Mei Herman, Vitautas Kumza, Peggy Kuiper, Colette Lukassen, Milette Raats, Marijn de Jong, Sandra Minten, Ilco Louis, Zora Ottink, Friso Keuris, Hans de Kort, Willem Poelstra, Björn Martens, Kenneth Stamp en Shinji Otani. 

Curatoren zijn fotograaf Koos Breukel en fotohistoricus en auteur Hedy van Erp. Zij maakten Dutch Masters & Marvelous Misfits vanuit hun wens het buitenbeentje te laten meetellen. De ‘misfits’ die op het festival getoond worden zijn grotere meesters dan waar ze erkenning voor krijgen – het zijn briljante buitenbeentjes. 

Curators’ statement 

De meesten van ons voelen zich buitenbeentjes. We passen in geen enkele vorm van alle hokjes die het leven biedt. Vanuit de overtuiging dat er van alles aan ons mankeert, verlangen we naar een andere versie van onszelf. Dutch Masters & Marvelous Misfits is gemaakt vanuit de wens het buitenbeentje te laten meetellen, omwille van inclusiviteit – een woord dat inmiddels wordt gebruikt om kiezers naar politici en kopers naar webshops te lokken. Echte inclusiviteit betekent echter niet shinen op Snapchat, noch weerspiegelt het enige andere sociale media perfectie. Het betekent niet onszelf, maar het hokje passend maken en zo de misfits die we zijn omvatten.

Hollandse Meesters en buitenbeentjes hebben meer gemeen dan men zou denken. Misfits zijn grotere meesters dan waar ze erkenning voor krijgen – het zijn briljante buitenbeentjes. FotoFestival Naarden 2019 toont geschilderd werk van kunstenaars die precies passen binnen het gebied van de labels en normen van de Hollandse Meesters, naast kunstwerken en fotografie van zij die daarbuiten vallen. Dutch Masters & Marvelous Misfits vertelt de verhalen van mensen en hun landschappen, van vergezichten tot gedachten. Het zijn de verslagen van onze beste en slechtste momenten, van zelfhaat en eigenliefde, van opstandigheid en naïviteit, en al het wonderbaarlijke daartussen.


Kabuki Starshine , New York, April 29th 1993

Kabuki Starshine, New York, April 29th 1993

たる525日から630日まで開催されるフォト・フェスティバル Naarden2019では、アメリカ人写真家レムセン・ウォルフ (Remsen Wolff, 1940-1998) の作品が初めて公開されます。

自己のとアイデンティティに悩んでいたウォルフは、1990年代のアムステルダムとニューヨークで、   トランス・ジェンダーやTransvestites (男装家・女装家)を主題に作品をりました。独学で写真を学んだウォルフは、生前、ほとんど自分の作品を公開していません。近年発見されたアーカイブには、40年にわたる、およそ20万もの作品が含まれています。この度は、ニューヨークでられたポートレート作品から、キュレーターりすぐりの作品群《 All American Girls  》を是非、ご覧ください。


ー レムセン・ウォルフの略歴 ー

1963年、ハーバード大学美術史科を卒業。結婚し、二人の娘に恵まれるが、離婚後、アメリカ大陸およびヨーロッパ各地を旅する。シリーズ《Solo Appearances》には、ウォルフが、公共の場にいる男女をった作品が収められている。1980年代後半、テキサス州により誤って連続殺人の嫌疑にかけられる。その賠償金によって一夜で億万長者となったウォルフは、その後、作品を売る必要にかられることなく、創作活動を続けることができた。1990年代、ウォルフは3人のモデルと出会い、その美しさと才能に魅了される。ドイツ人のKlaus Nomi、オランダ人のDolly Bellefleur、そしてニューヨークのパーフォーマンス・アーティストLypsinka だ。

その後、ますますトランス・ジェンダーたちへの愛がっていったウォルフは、大規模なシリーズ《Special Girls - a Celebration》を創作。今回展示される作品の中には、写真家でありコンテンポラリー界の異端児ロバート・メイプルソープ(Robert Mapplethorpe)が好んで撮ったモデル Constanceもウォルフのためにポーズをとっている。

ウォルフは自分のことを”偽者トランスセクシャルと呼び、後年は「ビビアン(ビヴ)・ブラム」Vivienne(Viv)Blumという名前を使っていた。この頃は、転移性癌の診断や広場恐怖症、そしてアート界でなかなか認められないことが原因で、ウォルフにとっては暗く憂鬱な時期であった。1998818日、ニューヨークにある自宅アパートで、モルヒネの過剰摂取後、レムセン・ウォルフ逝去。彼は、自身のアーカイブをアシスタントのオランダ人写真家ヨハム・ブラウワー (Jochem Brouwer)に託した。

ー 展示会場と写真家たち ー

フォト・フェスティバル Naarden 2019では、オランダ史上初公開となる写真作品の数々が、”要塞の街” ナールデン各地の異なる歴史跡地にて展示されることとなります。カンヌ映画祭で撮られたStephan Vanfleterenによるポートレート作品、Koos Breukel作の《Misfits(不適合者たち)》、Robin de Puyのポートレート作品、Ernst Coppejansの作品《SOLD》(PaulPeters写真賞受賞)は、大教会(the Grote Kerk)で観ることができます。Paul Kooiker、Gerard Petrus Fieret、Eric Hamelink と Helena van der Kraanの作品は旧市民ホールで鑑賞できます。また、他の写真家の作品は、旧地下軍事要塞、コンサートホール BIJ ANDREAS、

コメニウス博物館(the Comenius Museum)にて展示されます。これらの展示会場では以下の写真家の作品を観ることができます:Jitske Schols, Dustin Thierry, Thijs Wolzak, Laura Cnossen, Daya Cahen, Eddie van Wessel, Marc Nettenbreijers, Wanda Tuerlinckx, Sarah Mei Herman, Vitautas Kumza, Peggy Kuiper, Colette Lukassen, Milette Raats, Marijn de Jong, Sandra Minten, Ilco Louis, Zora Ottink, Friso Keuris, Hans de Kort, Willem Poelstra, Björn Martens, Kenneth Stamp, Shinji Otani, その他。

キュレーターは写真家 Koos Breukel と写真史家で作家の Hedy van Erp です。二人はアウトサイダーへの敬意を表したいという願いにもとづき、オランダの巨匠(Dutch Masters)と、麗しき不適合者たち(Marvelous Misfits) をひとつの場所に集めました。当フェスティバルで観られる不適合者たちは、アウトサイダーに与えられてきた従来の評価よりもずっと素晴らしい、Masterの称号に合うものたちです。なんといっても、彼らは ”麗しき”  不適合者たちですから。

ー キュレーターより ー

ひとは誰でも「仲間はずれ」の意識を持っています。私たちのほとんどは、生活のどこにも居場所を見つけられず、自分より優れたアイデンティティを持っていそうな別人格を追い求めようとします。しかし結局、それも偽りでしかありません。《オランダの巨匠と麗しき不適合者たち》は、水を得た魚ではなく、「水から出された魚たち」をとり込むという意図の元で創られました。「包括性(Inclusiveness)」という言葉は、票を集める政治家や顧客を集めるウェブショップなどによって、既に使い古されています。本当の意味での包括性とは、なにも、ソーシャルメディアで目立つことや、完璧な姿を創り出すことなどではないはずです。それよりもむしろ、型にはまらない者たち、不適合者、ミスフィットな人たちのあるがままを受け入れることではないでしょうか。

オランダの巨匠と不適合者たちは、私たちが思うよりもずっと「似たものどうし」です。アウトサイダーに与えられてきた従来の評価を超えて、今こそ不適合者たちを匠として認めるときでしょう。フォト・フェスティバルNaarden2019では、旧来の「巨匠」という枠にきっちりと当てはまる絵画作品と一緒に、それには当てはまらないアート作品や写真作品を展示いたします。《オランダの巨匠と麗しき不適合者たち》は、人間の心情と情景を物語ります。それは、最高であれ、最悪であれ、人間なら誰もが経験する自己嫌悪と自己愛、反骨精神と純朴心、そしてその間にある全ての麗しき瞬間を含めた、私たち自身の物語なのです。

ー 編集者の方へ ー

詳細情報はこちら 

ウェブサイト:https://www.fotofestivalnaarden.nl


Eric Pelka , New York, September 11th 1994

Eric Pelka, New York, September 11th 1994

FRANCAIS

Le FotoFestival Naarden (les Pays-Bas), qui aura lieu du 25 mai au 30 juin, présente pour la première fois le travail du photographe américain Remsen Wolff (1940-1998). Aux prises avec son identité sexuelle, Wolff a photographié des travestis et des transgenres à Amsterdam et à New-York dans les années 1990. Wolff était un photographe de rue et de studio autodidacte qui exposait rarement son travail. Ses archives récemment découvertes, qui couvrent une période de quarante ans, comportent environ 200. 000 clichés. Les directeurs artistiques de l’exposition ont sélectionné ses portraits newyorkais : «All American Girls».

En 1963, Wolff obtient un diplôme d’Histoire de l'Art à l'Université de Harvard. Puis il se marie et a deux filles. Après son divorce, il voyage longtemps aux États-Unis et en Europe. Il photographie des femmes et des hommes dans des lieux publics pour sa série «Solo Appearances». À la fin des années 1980, l'État du Texas l’accuse, à tort, d'être un tueur en série. Indemnisé en conséquence, il devient millionnaire. Cela lui permet de continuer la photographie sans avoir à vendre son travail.

Dans les années 1990, Wolff est troublé par la beauté et le talent de Klaus Nomi, de la néerlandaise Dolly Bellefleur et par la performance artistique de la new-yorkaise Lypsinka. Il en conçoit une affection pour les personnes transgenres et réalise sa longue série «Special Girls - Celebration». L’un des modèles figurant dans les photographies de Wolff présentées à Naarden est l’un des favoris du photographe et contemporain Robert Mapplethorpe.

Wolff se dit «transsexuel bidon». A la fin de sa vie, il prend le pseudonyme Vivienne (Viv) Blum. Ses dernières années sont marquées par la dépression due à un diagnostic de cancer métastasé, à son agoraphobie et à la non reconnaissance de son travail par le monde de l'art. Remsen Wolff décède dans son appartement new-yorkais le 18 août 1998, après une overdose de morphine. Il lègue ses archives à son assistant néerlandais, le photographe Jochem Brouwer.


Lieux d’exposition et photographes

Dans la ville fortifiée de Naarden, des œuvres photographiques qui n’avaient, pour la plupart, jamais été vues aux Pays-Bas seront présentées dans différents lieux historiques.

Les portraits de Stephan Vanfleteren réalisés au festival de Cannes; les «Misfits» de Koos Breukel, les portraits de Robin de Puy et le travail «SOLD» d’Ernst Coppejans pourront être vus au Grote Kerk.

Les œuvres de Paul Kooiker, Gerard Petrus Fieret, Eric Hamelink et Helena van der Kraan seront visibles à l'ancien hôtel de ville.

On pourra aussi voir dans les bastions militaires souterrains, à Bij Andreas et au musée Comenius. Les travaux des photographes suivants y seront exposés : Jitske Schols, Dustin Thierry, Thijs Wolzak, Laura Cnossen, Daya Cahen, Eddie van Wessel, Marc Nettenbreijers, Wanda Tuerlinckx, Sarah Mei Herman, Vitautas Kumza, Peggy Kuiper, Colette Lukassen, Milette Raats, Marijn de Jong, Sandra Minten, Ilco Louis, Zora Ottink, Friso Keuris, Hans de Kort, Willem Poelstra, Björn Martens, Kenneth Stamp, Shinji Otani et autres.

Les directeurs artistiques de l’exposition sont le photographe Koos Breukel et l'historien de la photo et auteur Hedy van Erp. Ils ont compilé «Dutch Masters et Merveilleux Misfits» en fonction de leur souhait de rendre hommage à l'étranger. Les inadaptés montrés au festival occupent une place bien plus importante que celle qu’on leur attribue ordinairement. Ce sont de «Merveilleux Inadaptés».


Déclaration des directeurs artistiques

La plupart d'entre nous avons une idée préconçue de l’inadapté. Nous avons le sentiment que nous ne nous situons dans aucun des espaces mis à notre disposition dans le schéma existentiel proposé. Nous aspirons à un alter ego qui semble supérieur à l’identité qui nous a été donnée, mais qui est, en fait, une réalité imparfaite. «Dutch Masters et Merveilleux Misfits» ont été créés dans le but d’inclure «le poisson hors de l’eau». L’inclusivité - mot trop utilisé par les politiques dans le but d’attirer les électeurs et les acheteurs vers les boutiques en ligne. La véritable inclusivité ne veut pas dire être sur les réseaux sociaux, pas plus qu’elle ne reflète leur perfection. Au lieu de cela, elle signifie embrasser les inadaptés que nous sommes.

Les Maîtres Hollandais et les inadaptés se ressemblent beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser. La place des misfits est bien plus importante que celle qu'on leur donne. Ce sont de «Merveilleux Inadaptés».

Le Fotofestival Naarden 2019 présente des œuvres peintes par ceux qui s’inscrivent parfaitement dans les critères et les normes des Maîtres Hollandais, aux côtés d’œuvres d’art et de photographies de ceux qui ne le sont pas.

«Dutch Masters et Merveilleux Misfits» racontent les histoires des gens, leurs perceptions et leurs pensées. Ils racontent nos meilleurs et nos pires moments, de notre surestimation de soi à notre autodénigrement, de la rébellion à la naïveté, en passant par ce merveilleux entre les deux.

Les directeurs artistiques: Koos Breukel et Hedy van Erp Président du conseil d’administration: André van der Velde

Directeur commercial: Willem de Jonge Coordination: Joke Smit


Isabel Bishop, Remsen Wolff, Dr Harold Wolff, I.B.W's birthday 1955

Isabel Bishop, Remsen Wolff, Dr Harold Wolff, I.B.W's birthday 1955

ESPAGNOL

Todas las chicas americanas en FotoFestival Naarden 2019

 El FotoFestival Naarden, que tendrá lugar del 25 de mayo al 30 de junio, muestra por primera vez el trabajo del fotógrafo estadounidense Remsen Wolff (1940-1998). En conflicto con su identidad y género, Wolff fotografió a travestis y transexuales en Ámsterdam y Nueva York en los años noventa. Wolff fue un fotógrafo autodidacta forjado en la calle y en su estudio aunque rara vez exhibió su trabajo. Su archivo descubierto recientemente, el cual abarca un período de cuarenta años, contiene alrededor de 200,000 imágenes. Los curadores hicieron una selección de sus retratos en Nueva York: All American Girls.

Wolff se graduó en historia del arte en la Universidad de Harvard en 1963. Se casó, tuvo dos hijas y, después de su divorcio, viajó mucho por los Estados Unidos y Europa. Fotografió a hombres y mujeres en espacios públicos para su serie Apariencias en solitario. A fines de la década de 1980, el estado de Texas lo acusó erróneamente de ser un asesino serial, por lo cual recibió una indemnización que lo hizo millonario. Esto le permitió continuar fotografiando sin tener la necesidad de vender su obra.

En la década de 1990, Wolff quedó fascinado por la belleza y el talento de Klaus Nomi, la holandesa Dolly Bellefleur y la artista de Nueva York Lypsinka. Desarrolló su amor por las personas transgénero e hizo su extensa serie Special Girls - a Celebration. Uno de los modelos de las fotografías de Wolff exhibidas en Naarden fue el modelo favorito del fotógrafo y su contemporáneo Robert Mapplethorpe.

Wolff se denominó a sí mismo "falso transexual"; en sus últimos años adoptó el nombre ficticio de Vivienne (Viv) Blum. Esos años fueron caracterizados por su depresión, resultado del diagnóstico de un cáncer metastásico, su agorafobia y no haber sido reconocido por el mundo del arte. Remsen Wolff falleció en su apartamento de Nueva York por una sobredosis de morfina, el 18 de agosto de 1998. Legó su archivo a su asistente, el fotógrafo holandés Jochem Brouwer.

Lugares y fotógrafos.

En la ciudad fortificada de Naarden, este trabajo fotográfico que en su mayoría no ha sido visto anteriormente en los Países Bajos, se presentará en diferentes espacios históricos. Los retratos de Stephan Vanfleteren realizados en el Festival de Cine de Cannes; Los "Misfits" de Koos Breukel, los retratos de Robin de Puy y el trabajo "VENDIDO" de Ernst Coppejans (Paul Peters Photo Award) se pueden ver en la Grote Kerk. El trabajo de Paul Kooiker, Gerard Petrus Fieret, Eric Hamelink y Helena van der Kraan se puede ver en el antiguo edificio del Ayuntamiento. Se podrán ver más exhibiciones de fotografía en los bastiones militares subterráneos, en BIJ ANDREAS y en el Museo Comenius. En estos lugares se exhibirá el trabajo artístico de los siguientes fotógrafos: Jitske Schols, Dustin Thierry, Thijs Wolzak, Laura Cnossen, Daya Cahen, Eddie van Wessel, Marc Nettenbreijers, Wanda Tuerlinckx, Sarah Mei Herman, Vitautas Kumza, Peggy Kuiper, Colette Lukassen, Milette Raats, Marijn de Jong, Sandra Minten, Ilco Louis, Zora Ottink, Friso Keuris, Hans de Kort, Willem Poelstra, Björn Martens, Kenneth Stamp, Shinji Otani y otros.

Los curadores son el fotografo Koos Breukel y el historiador de fotografía y autor Hedy van Erp. Ambos compilaron Dutch Masters & Marvelous Misfits basados en su deseo de honrar a los desconocidos. Los "inadaptados" que se muestran en el festival son los más grandes maestros a los que se les haya reconocido - son maravillosos inadaptados.

Declaración de los curadores

La mayoría de nosotros tenemos una mentalidad que no se adapta. Sentimos que no encajamos en ningún espacio disponible de la red de la vida, anhelando un alter ego que sea superior a la identidad que nos dieron, pero que en realidad tiene fallas. Dutch Masters & Marvelous Misfits se creó con la intención de incluir a los peces fuera del agua, en aras de la inclusión - una palabra que se ha usado en exceso para atraer votantes a los políticos y compradores a las tiendas en línea. La inclusión genuina, sin embargo, no significa estar en Fleek en Flickr, ni refleja ninguna otra perfección en las redes sociales. En cambio, representa abrazar a quienes somos inadaptados.

Los Maestros Holandeses y los Inadaptados son mucho más parecidos de lo que uno podría pensar. Los inadaptados son grandes maestros a los que se les ha dado crédito - son inadaptados maravillosos. El Fotofestival Naarden 2019 muestra el trabajo pintado de aquellos que encajan perfectamente en el ámbito de las etiquetas y normas de los Maestros Holandeses, junto con el arte y la fotografía de quienes no lo hacen. Dutch Masters & Marvelous Misfits cuenta las historias de las personas y sus paisajes, estos últimos en el sentido de sus panoramas y pensamientos. Cuenta los cuentos de nuestros mejores y peores momentos, desde el odio hacia nosotros mismos hasta el amor propio, desde la rebelión hasta la ingenuidad, así como sus maravillosos intermedios.